Naar familie Teeling
Naar familie Halffman

Kwartierstaat "TEELING-HALFFMANN" : voornamelijk oorspronkelijk uit resp Noord-Holland en Zeeland

De kwartierstaat gaat uit van de grootouders van Caroline Teeling van vaderzijde :
Jacobus Hendericus Teeling en Tona Theresia Jacoba Halffman.
De aansluiting met de familie Teeling is te vinden op de webpagina van de familie Teeling bij haar vader Anthony Theres Jacobus Teeling VIIB, zoon van Jacobus Hendericus Teeling (VIB), waarmee deze kwartierstaat begint.

GENERATIE IV
12
.Jacobus Hendericus
Teeling (VIB) officier van Gezondheid te Middelburg en Gouda gb Gouda 16 12 1846 ovl Gouda 20 04 1921 tr Middelburg 15 09 1876:
13.
Tona Theresia Jacoba Halffman gb Haamstede 21 04 1852 ovl Linschoten 16 09 1930
GENERATIE V
24.Jacobus Hendericus van Leent Ontvanger van de Staatsloterij te Gouda gb Gouda 27 01 1802 ovl Gouda 08 07 1864 tr(2) Gouda 17 07 1860
(zoon nr 12 werd vóór het huwelijk geboren en niet geëcht door vader, die nog getrouwd was)
25.Dieuwertje
Teeling (VC) gb Wormerveer 13 09 1821 ovl Utrecht 30 061898
26.Paulus
Dobbelaar Halffman Geneesheer te Renesse en Middelburg gb Zierikzee 08 02 1803 ovl Middelburg 31 05 1882 tr Renesse 29 08 1832:
27.Cornelia Antonia Vis gb Renesse 03 08 1811 ovl Middelburg 04 04 1879
GENERATIE VI
48.Frederik van Leent Haarkapper te Gouda gb Gorinchem 16 10 1772 tr Gorinchem 03 05 1795:
49.Johanna Catharina Stufkens gd (Ev Luth) Duisburg 16 10 1772 ovl Gouda 04 03 1840
50.Simon
Teeling (IVD) Koopman te Wormerveer gb Wormerveer 27 10 1802 ovl Limmen 08 04 1839
tr Wormerveer 17 12 1820:
51.Willempje Senten gd Wormerveer 12 03 1797 ovl Zaandijk 07 07 1829
52. Adriaan Halffman Molen "de Parel te Middelburg,Boekhouder te Zierikzee gb Middelburg 07 03 1765 ovl Zierikzee 19 12 1835 tr Middelburg 26 09 1797 Vischmarkt-kerk:
53.Sara Jacoba Dobbelaar Dobbelaar gb Middelburg 31 05 1774 ovl Zierikzee 12 07 1817
54.Pieter Vis arts te Renesse Med Dr. gb Haamstede 15 03 1780 ovl Renesse 15 12 1820
tr(2) Middelburg 26 09 1797 Nieuwe Kerk:
55.Adriana Jobina Tromp gbRenesse 22 12 1780 ovl Renesse 14 01 1832
GENERATIE VII
96. Jacobus van Leent gd Gorinchem 17 03 1730 tr Gorinchem 16 06 1765:
97.Klazina den Turk gd Gorinchem 24 12 1734 ovl Gorinchem 02 05 1793
98.Hendrik Stufkens tr:
99.Sebela Koopmans
100.
Remmert Germes
Teeling (IIIB) Koopman gb Wormerveer 15 08 1762 ovl Wormerveer 25 11 1832
tr Wormerveer 11 01 1786 GK:
101. Dieuwertje Klaas de Groot gb Wormerveer 01 05 1766 Dpg ovl Wormerveer 21 02 1835
102.Pieter Senten(Centen) gd Wormerveer 27 02 1771 GK ovl Wormer 05 12 1800
tr Wormerveer 19 06 1797 (v.d. Municipaliteit pro deo):
103.Marijtje Hildering gd Wormerveer 19 03 1769 GK ovl Wormerveer 12 04 1847
104.Hendrik Jan Halffman arts te Middelburg Med Dr gd Middelburg 26 02 1730 ovl Middelburg 27 01 1813
maakte als onder-koopman van de VOC een reis naar NOI 1755/1756, op welke reis zijn eerste vrouw de Engelse Ann Colnet stierf; tr(2) Middelburg 27 09 1760 Noordmonsterkerk :
105.Maria Johanna Haak gb Middelburg 25 07 1737
106.Petrus Gerardus Dobbelaar jurist gb NOI 1737 tr:
107.Adriana Duyfvoet gd Schiedam 31 08 1747 1947 ovl Middelburg 22 08 1794
108.Cornelis Vis Chirurgijn en Schout te Haamstede gb Haamstede 15 05 1754 ovl Haamsrtede 21 03 1829
tr Haamstede 13 05 1779:
109.Maria Handpoote gb Elkersee 10 02 1759 ovl Haamstede 06 02 1835
110.Tonis Tromp Schout te Renesse gd Renesse 24 02 1726 ovl Renesse 17 03 1796 tr Renesse(1) 04 06 1777:
111.Cornelia Bolle gb Haamstede 06 10 1744 ovl Renesse 17 10 1824
GENERATIE VIII
192.Frederik van Leent gd Gorinchem 27 12 1702 GK tr(1):
193.Jacoba Diederiks
194.Augustijn den Turk gd Gorinchem 21 11 1703 tr Gorinchem 10 03 1726:
195.Lijsbeth van Leent gd Gorinchem 04 10 1785 (zuster van 192)
200.Gerbrant(Garmet)
Teeling tr Wormerveer 02 09 1753 pro deo:
201.Hilgond Simons Gorter gd Wormerveer 01 05 1729 GK
202.Claas Jansz Groot gb Krommenie 08 08 1740 DPG ovl Krommenie 24 02 1784 tr Krommenie 23 06 1765 voor.de Schepenen van Krommenie:
203. Trijntje Kors Heynis ovl Krommenie 21 04 1789
204. Carel Pieterse Centen gd Wormerveer 11 12 1712 GK bgr Wormer 24 09 1783 tr(2) Wormer 01 06 1765 GK:
205.Willempje Simons Corver gd Wormer 17 03 1745 GK ovl Wormerveer 02 01 1799
206.Gerrit Roelofs Hinderinck gd Wormer 17 03 1745 GK ovl Wormerveer 11 04 1791 tr Wormerveer 09 06 1765 pro deo
207.Willempje Cornelisd van Leeuwen tr:
208.Lambertus Halffman gd Rheinberg 23 01 1698 EVL tr Middelburg 31 10 1724:
209.Johanna Swerius gb Willemstad 13 06 1700
210.Abraham Haak tr:
211.
Maria Anthonisse Woutermans
212.
Pieter Dobbelaar notaris te Batavia tr : ?
216.Pieter Vis chirurgijn, schout, diaken,ouderling te Haamstede gd Haamstede 06 05 1714 ovl Haamstede 13 10 1773 tr:
217.Neeltje Fransman gd Haamstede 06 05 1714 ovl 1778
218.Pieter Andriesse Handpoote gb Elkersee 31 01 1726 tr Elkersee 21 07 1753:
219.Janna Tonisse Bolle gd Elkersee 08 02 1728
220.Job Tromp dijkgraaf, brouwer te Renesse gd Renese 19 09 1691 ovl Renesse 13 12 1728 grafzerk in de kerk ,tr Haamstede 26 03 1711:
221.Janna Tonisse Bolle gb Renesse 23 04 1689 ovl Renesse 08 01 1730 grafzerk in de kerk
222.Job Bolle gb Haamstede 08 09 1709 ovl Haamstede 23 12 1757 tr Renesse 23 05 1735:
223.Adriana Vis (zuster van 216) gb Haamsrtede 12 05 1711 ovl Haamstede 16 03 1755
GENERATIE IX
384. Hendrikus van Leent gd Gorinchem 28 03 1677 tr Gorinchem 22 01 1702:
385. Caharina (Catelijn) Vreeswijk gd Gorinchem 22 01 1681
388.Claes(Nicolaas) den Turk(Turk) tr Gorinchem 24 12 1702 GK:
389.Mariken Kerkhoven j.d. v Gorinchem
400.Remmert
Teeling tr ?
402.Symon Jansz Gorter rtr Wormerveer 10 09 1742 Gk 4e cl :
403.Sytje Pieters j.d. v Crommenye.
404.Jan Klaasz Groot tr(2) Krommenie 30 04 1734 :
405.Diewer Jaspers ovl Krommenie 23 06 1750
408.
Pieter Jansz Senten tr:
409.
Trijntje Carels
410.
Symon Corver gd Zaandijk 08 05 1696 tr(2) Wormer 29 12 1729:
411.
Jannetje Aljes(Alberts) j.d. v Wormer
412.Roelof Harmense Hildering tr:
413.Elsje Bouwmeester
416.
Hendrik Halffman gb Rheinberg a d Wesel tr:
417.Johanna Boebenders
418.
Willem Swerius tr Willemstad 07 03 1694:
419.Pieternella Jans gd Willemstad 16 02 1667
424.Pieter(Petrus) Dobbelaar notaris te Middelburg 1694-1747 tr: ?
432.Lieven (de)Visch chirurgijn, ouderling ,schepen van Haamstede gd Burgh 09 02 1681 tr 1709:
433.Cornelia Pieterse Brabergd Haamstede 03 01 1683
434.Pieter Bartelsd Fransman j.m. v Ellemeet tr Haamstede 23 08 1715:
435.Willemijntje Locker j.d. v Renesse wed v Marinus de Oude
436.Andries Pieterse Handpoote gd Elkersee 02 08 1693 tr:
437 Janna Adriaanse Jobse
438.
Pieter KlaasseLobse gd Elkersee 12 01 1696 tr(2) Elkersee 15 01 1725:
439.Marie Janse Karel gd Elkersee 20 07 1704
440.Adriaan Tromp(ert) schout of schepen van Renesse gd Renesse 21 03 1666 tr:
441.CorneliaBlom(s) j.d. v Renesse
442.Tonis Cornelissen Bolle schepen te Haamstede gd Haamstede 14 11 1649 tr Burgh :
443.Crijntje Cornelid de Geusej.d. v Burgh
444.Cornelis Bolle gd Haamstede 22 07 1682 ovl Haamstede 01 03 1753 bgr in de kerk tr Renesse 20 02 1705:
445.Theresia Jobse Tromp(er) gd Renesse 07 04 1670 ovl Haamstede 04 11 1729 bgr i d kerk
GENERATIE X
768.Frederik Hendrik van Leentgd Gorinchem 04 10 1644 tr Gorinchem 16 04 1667 tr :
769.Lijsbeth Jacobs van Aelst j.d. van Gorinchem
770.
Paulus Fransz Vreeswijk gd Gorinchem 08 01 1659 tr Gorinchem 10 05 1679:
771.Aeltie Dirkse van de Boogert
800.
verm.Cornelis Klaaszn
Teeling gb Wormerveeer 1646 ovl Krommenie 22 10 1715 tr Krommenie 1666:
801.Anna Klaas gb 1647
820.
Dirk Arentsz Corver gd Zaandijk 05 02 1668 tr:
821.Anna Symonsd
838.
Jan Hendrikse tr:
839.Lijsbeth Jans
848.
Pieter Dobbelaar gd Middelburg 13 09 1645 tr:?
864.Daniel Visgd Burgh 08 03 1654 tr Ouwerkerk 16 06 1679:
865.Catalyne Pauwelsv Bruinisse
866.Pieter Pieterse Braber van Serooskerke(Schouwen) tr Haamstede 21 04 1671:
867.Cornelia Willemse Padt gd Haamstede 27 03 1650
868. Bartel Pietersen (Fransman) tr Elkersee 05 1684:
869.Grietje Jacobsd
872.
Pieter Andriese (Handpoote) tr
873.Martijntje Cornelisdr gd Elkersee 28 099 1660
876.Claes ThonisseLopse v Loperscapelle tr Elkersee 08 03 1694:
877.
Leyntje Cornelisdr
878.Jan CornelisKarel schout ovl Ellemeet tr Ellemeet 22 03 1682:
879.
Geertje Janse Bartels gd Elkersee 22 03 1682
880.Job Adriaan Tromp(ert) schout.Schepen te Renesse tr:
881. Fenneke van de Plasse
884.
Cornelis Bolle gd Haamstede 29 11 1621 tr Haamstede 1646:
885.Janneke Cornelis
GENERATIE XI
1536.Hendrik Jillissen(Machielse) van Leent verm v Dordrecht tr:
1537.Mayken Frederiks
1540.
Frans Paulsz van Vreeswijk gd Gorinchem 11 09 1626 otr Gorinchem 23 04 1656 tr:
1541.Jenneken Bastiaans
1600.
Klaas
Teeling tr ?
1640.
Arent Jansz Korver gb Zaandijk ong 1630 tr 19 01 1653 Wormerveer:
1641.
Grietje Gerritsd
1696.
Petrus Dobbelaar predikant te Renesse en Cadzand gb 1609 ovl Cadzand 1666 tr:
1697.Francijntje Constant
1728.
Lieven (de) Vis(ch) chirurgijn te Haamstede gd Haamstede 01 04 1610 tr 1654(na geboorte van Daniel):
1729:Crijntje Meertens
1730.
Pauls Paulusse (DE jONGE) gd 02 06 1623 otr Bruinisse 10 12 1652(als wednr):
1731.Neeltje Stoffels gd Bruinisse 24 08 1625
1734.Willem Padt de Jonge dijkgraaf tr:
1735.Helena Pieters Ellepoele gd 1626 ovl Haamstede 26 08 1672
1744.
Andries Erasmusz tr:
1745.
Janneke Leendertse
1746.
Cornelis Arense tr ong 1650:
1747.Suzanneken Abrahams
1752.
Tonis Claesse Lopse tr:
1753.
Willemijntje Jans
1758.
Jan Bartels gd Elkersee 22 10 1656 ovl Elkersee ong 1731 tr:
1759.
Matie Willems v Ellemeet ovl Elkersee 17 10 1722
1768.Adriaan Cornelisz Bolle schepen van Wester-Schouwen tr 1621:
1769.
Jannetje Crijns
GENERATIE XII
3080.
Paulus Fransz van Vreeswijk otr Gorinchem 25 09 1622:
3081.
Dircxken Adriaans
3456.
Pieter Lievense Vis Mr gb Haamstede 1584 ovl Haamstede ong 1611 tr 1609
3457.Neeltje Crijnsdr
3460.
Pauwel Pauwelse de Jonge ouderlng te Bruinisse gb Oosterland ong 1585 ovl Bruinisse 1624 tr Oosterland :ong 1630:
3461.
Catelijne Francke(Tack) gd Bruinisse 26 02 1592 ovl Oosterland ong 1630
3462.Stoffel Cornelisse Bakker j.m. v Oost Duyvelant tr(2)Bruinisse 1614 (wednr);
3463.Sittgen Joos v Schoonhoven (wed.)
3468.Willen Padt de Oude schepen van Haamstede 1629-1630 tr?
3516.Bartel Imans v Loperscapelle tr Elkersee 11 1654:
3517.Willemijntje Jans v Elkersee
3536.Cornelis Bolle schepen van de Westerban tr ?
GENERATIE XIII
6560.Adriaan Dircksz slager te Alkmaar tr:
6561.Wendelmoet Jans Corver
6912.Lieven Vis mr chirurgijn gb Haamstede ong 1555 ovl Haamstede 06 1605 tr:
6913.Maeiken Govaerts
6920
.Paul Paulse de Jonge (ook de Oude genoemd) ouderling gb Oosterland ong 1555 ovl Bruinisse ong 1613 tr Oosterland ong 1580:
6921.Tanneken Cornelisd Vermaes ovl Bruinisse 18 05 1612
6922.Franck Bastiaense Tak tr ong 1588:
6923.Maeyken(se) Bastiaense Baelde
GENERATIE XIV
13122.
Jan Pietersz Corver te Alkmaar tr:
13123.Aecht Symens
13824.
Pieter de Vis ovl Haamstede 04 08 1586 grafsteen in de kerk aanwezig
52488.(verm) Jan Arents Corver eerste predikant van Alkmaar gb 1530 ovl 1573

Graag ontvang ik verbeteringen en aanvullingen op : edsanten@zeelandnet.nl